توضیحات

دراور -/4 كشوئي  آلينا (بدون قاب آئينه) 131,000,000
قـاب و آئينـه آلینا 31,000,000
پاتختي -/3 كشوئي آلينا 53,000,000