توضیحات

دراور -/4 كشوئي  آلينا (بدون قاب آئينه) 65,000,000
قـاب و آئينـه آلینا 18,000,000
پاتختي -/3 كشوئي آلينا 32,000,000