توضیحات

دراور -/4 كشوئي  آلينا (بدون قاب آئينه) 22,000,000
قـاب و آئينـه آلینا 6,500,000
پاتختي -/3 كشوئي آلينا 11,000,000