توضیحات

دراور -/4 كشوئي  آلينا (بدون قاب آئينه)65,000,000
قـاب و آئينـه آلینا18,000,000
پاتختي -/3 كشوئي آلينا32,000,000