توضیحات

دراور -/4 كشوئي  آلينا (بدون قاب آئينه) 105,000,000
قـاب و آئينـه آلینا 25,000,000
پاتختي -/3 كشوئي آلينا 42,000,000