توضیحات

دراور -/4 كشوئي  آلينا (بدون قاب آئينه) 50,000,000
قـاب و آئينـه آلینا 12,000,000
پاتختي -/3 كشوئي آلينا 25,000,000