توضیحات

دراور -/4 كشوئي  آلينا (بدون قاب آئينه) 27,000,000
قـاب و آئينـه آلینا 8,000,000
پاتختي -/3 كشوئي آلينا 13,500,000