توضیحات

دراور -/4 كشوئي  آلينا (بدون قاب آئينه) 36,000,000
قـاب و آئينـه آلینا 9,000,000
پاتختي -/3 كشوئي آلينا 17,000,000