نمایندگان خوشخواب اردبیل

اردبیل-محمد طاهر احمدزاده

اردبیل
محمد طاهر احمدزاده
م شریعتی اول هلال احمر
تلفن: 32252581-045


ardbil 155سیامک غریبی 
آدرس:اردبیل ،خیابان دانش،نبش فرزانگان 
تلفن:04533241834

 

333

پارس آباد 

محمد علیزاده 

آدرس:خیابان شهید رجائی ،رو به روی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان

تلفن:32720752-045


 

parsaabaabd

پارس آباد

روح الله ابراهیمی

آدرس:خیابان جهاد،روبه روی دبستان شمس

تلفن:32734188-045