میاندوآب-تمییزی

میاندوآب
تمییزی
آدرس: خ طالقانی شمالی روبروی تالار پیوند مبل تمییزی
تلفن: 2225519