رفسنجان-علی 1خیامرفسنجان
علی خیام
آدرس: بلوار طالقانی،نبش کوچه 15
تلفن: 34289761-034


رفسنجان-هادی مسلمی پورکانیرفسنجان
هادی مسلمی پورکانی
آدرس:خیابان امیر کبیر غربی،نبش تقاطع شهید ملا حسینی،فروشگاه خوشخواب
تلفن:34268298_034